Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

De nya förskolorna kostade som beräknat

Kostnaden för förskolorna Skogsgården i Lönsboda och Rönnegården i Osby blev helt enligt målbudget. Det fastställer slutredovisningen för byggprojektet.

Projektet innefattade en förskola med åtta avdelningar i Lönsboda, inklusive matsal för både för- och grundskolan, samt en förskola med tio avdelningar i Osby.

Målbudgeten som låg på 99,4 miljoner kronor för Skogsgården och 85 miljoner för Rönnegården följdes väl och det totala investeringsutfallet landade på 98,9 respektive 85 miljoner.

I slutredovisningen framgår det också att solcellerna som installerades på förskolorna har producerat el till ett värde av cirka 226 000 kronor, vilket motsvarar årsbehovet för cirka 30 villor.

Samhällsbyggnadsnämndens samlade bedömning utifrån resultat, tid och kostnad är att projektet är väl genomfört.

Kontakt

  • Mathias Karlsson
    Förvaltningschef Samhällsbyggnad
    0479-52 81 21
    mathias.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild