Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

God vaccinationsvilja bland vårdnadshavarna i kommunen

Elevhälsan i Osby kommun har kunnat hålla en hög nivå på vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet även under pandemin. Vi ser en god vaccinationsvilja bland vårdnadshavarna och hoppas på samma goda vilja när covid-19 vaccinationerna nu kommit igång.

Inom Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) i Osby kommun bedrivs omfattande arbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland kommunens barn och unga. En del av verksamhetens arbete är att erbjuda alla elever vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet där målsättningen är att alla elever ska få ett fullständigt vaccinationsskydd.

- Vi har haft goda möjligheter att följa vaccinationsprogrammet även under pandemin och att våra skolor varit öppna har säkert bidragit till att vi har kunnat bibehålla en hög vaccinationstäckning även under läsåret 20/21. I kommunen finns en god vaccinationsvilja hos våra vårdnadshavare och elever, berättar Annika Gustavsson som är chef för skolsköterskorna i Osby kommun.

Vaccination i siffror i Osby kommun under läsåret 2020/2021

  • Vaccination mot mässling/påssjuka/röda hund i åk 2, sammanlagt 97,58% av eleverna vaccinerade.

  • Vaccination mot Humant papillomvirus i åk 5 där nu även pojkar födda 2009 och senare erbjuds vaccination från hösten 2020, sammanlagt pojkar/flickor 91,82% av eleverna vaccinerade, (pojkar 93,75%) (flickor 89,87%).

  • Vaccination mot difteri/stelkramp/kikhosta i åk 8 sammanlagt 91,91%.

Den här veckan inleddes vaccinationerna mot covid-19 bland 12-15 åringar på Hasslarödsskolan och Killebergskolan. Nästa vecka är det eleverna på Örkenedskolan och Parkskolans tur att vaccinera sig.

Annika Gustavsson och Malin Karlsson vaccinerar på skolorna i Osby kommun.

Vaccinationsviljan är god hos vårdnadshavarna i Osby kommun, nu pågår vaccinationer mot covid-19 av barn i åldern 12-15 år.