Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen avbryter upphandling av skolor

Osby kommun gick nyligen ut med tre upphandlingar av en ny förskola, grundskola och idrottshall. Nu avbryts upphandlingarna på grund av felaktigheter i kravspecifikationerna.

Upphandlingarna avbröts med omedelbar verkan igår den 19 oktober. Orsaken är att kravformuleringarna utesluter anbud från flertalet byggföretag, något som går helt emot kommunens inriktning.

- Vi har gjort ett allvarligt misstag i de här upphandlingarna gällande formuleringen av kraven och det är mycket beklagligt. Vi är medvetna om att det här inte är den första upphandlingen som har behövt avbrytas i år på grund av felaktigheter från kommunens håll och det tar vi på mycket stort allvar, säger Mathias Karlsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att lokala företag ska kunna delta i upphandlingarna kommer kommunen nu att justera kraven och starta nya upphandlingar så snart underlagen är genomarbetade. Utöver det väntar ett ordentligt omtag vad gäller de interna rutinerna för upphandling.

- Relationen med kommunens företagare är jätteviktig för oss. Vi har under de senaste åren arbetat intensivt för att utveckla dialogen med näringslivet och vi har lyckats inom flera områden, så detta är ett stort bakslag. Jag hoppas verkligen att skadan inte blir för stor på det förtroende vi håller på att bygga upp, utan att vi kan fortsätta vårt goda samarbete, säger Petra Gummesson, kommundirektör.

Osby kommun har under tisdagen haft möte med Osby Näringslivs ordförande för att diskutera hur kommunen kan gå tillväga för att komma till rätta med de fel som har begåtts och förhindra att de återupprepas.

- Det här handlar om våra interna processer i kommunen och har inte någon direkt koppling till det arbete som vår inköpscentral, som vi delar med Östra Göinge kommun, ansvarar för, avslutar Petra Gummesson.

För mer information:

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadschef, 0479-52 81 21

Petra Gummesson, kommundirektör, 0479-52 82 47

Osby kommuns logotyp som skylt på kommunhuset.

Om upphandlingarna

Upphandlingarna avser en ny förskola, grundskola och idrottshall i Killeberg. De lades ut den 9 september 2021.

Kommunen avbryter upphandlingarna på grund av att kraven på anbudsgivaren är felaktiga och därmed inte tillgodoser kommunens verkliga behov.

Nya upphandlingar kan annonseras tidigast om 10 dagar, förutsatt att beslutet att avbryta upphandlingen inte överklagas.