Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skapande skola för årskurs F-9 bjuder på författarbesök

Osby kommun har i år valt att satsa på ett läs- och skrivfrämjande tema för Skapande skola. Under hösten kommer alla klasser i kommunen att få besök av författaren Thomas Halling.

Thomas Halling kommer att träffa mellan- och högstadiet vid två tillfällen, lågstadiet och förskoleklasser får ett besök.

- Det första besöket av Thomas är en möjlighet för eleverna att få veta mer om honom och hans yrke som författare. Innan det besöker kommer eleverna att ha förberett sig genom att ha läst olika böcker beroende på årskurs och ha förberett frågor, berättar Leif Oxenmyr som är skolbibliotekarie.

Andra besöket hos mellan- och högstadiet är en workshop som ska hjälpa eleverna att komma igång med kreativt skrivande. Tanken är att elevtexterna sedan skall tryckas upp i en mindre upplaga. Det ska bli spännande att följa arbetet under hösten, säger Leif Oxenmyr.

- Det är en stor ära att få träffa hela Osby kommuns samtliga elever från årskurs F-9. Mitt uppdrag är att ge eleverna inblick i livet som författare, att skapa läslust och att påvisa att alla kan skriva och att det är kul, säger författaren Thomas Halling.

Han har noga valt de boktitlar som eleverna i de olika åldrarna ska läsa inför hans besök. Sagor för de yngsta lättläst för nybörjarläsarna, böcker med hög igenkänningsfaktor för mellanåldern och böcker om dagsaktuella ämnen som exempelvis kriminalitet, mobbing och rasism för de äldsta. I de äldre åldrarna ska läsandet också leda till diskussioner och fördjupning.

- Jag är bara en del i det hela och kommer att arbeta tillsammans med elever, pedagoger och skolbibliotekarier! Min roll är att vara inspiratör och ju mer personal på skolorna engagerar sig genom att läsa högt, diskutera och skriva med klasserna och bemöta deras texter, desto bättre blir resultatet, säger Thomas Halling.

Bild på författaren Thomas Halling

Författaren Thomas Halling besöker Osby kommun skolor.