Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samverkan för ökad kunskap om våld i nära relationer

Polisen, kommunala bostadsbolaget och socialtjänsten på Osby kommun kommer alla i kontakt med våld i nära relationer men på olika sätt. Genom erfarenhetsutbyte ökar kunskapen och säkerheten för kommuninvånarna.

Redan under hösten 2021 gick socialtjänsten och Osbybostäder ut med en gemensam informationskampanj till bostadsbolagets hyresgäster i samband med En vecka fri från våld. Hyresgästerna fick information om var de kan vända sig om de inte känner sig trygga hemma eller om de är orolig för att någon annan far illa i sitt hem.

- Redan då pratade vi med Osbybostäder om att vi borde träffas och prata mer om de här frågorna. Vi på socialtjänsten har mycket kunskap om hur våld i nära relationer kan se ut och hur man kan upptäcka det och den kunskapen ville Osbybostäder gärna att deras medarbetare som träffar många kommuninvånare dagligen tar del av, säger Mariana Möller som är enhetschef för vuxenenheten och öppenvården.

Under februari hölls en workshop där medarbetare från Osbybostäder, socialtjänsten och polisen medverkade.

- Några spontana reaktioner som jag snappade upp efter vår dag tillsammans var att några sa att det här var jättebra och att de nu kan bli mer uppmärksamma. Några tyckte också att det kändes bra att veta var vi finns och hur man kontaktar oss, vilket känns väldigt bra, säger Mariana Möller.

Är du utsatt för våld i en nära relation - eller orolig för någon annan?

Läs mer om Osby kommuns samarbete med Osbybostäder

Möte på Osbybostäder, personer sitter runt ett bord och samtalar.