Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Omvärldsdag med fokus på framtidstrender inleder budgetarbete

I veckan träffades Osby kommuns ledningsgrupp och politiker för den årliga gemensamma omvärldsdagen. I år kretsade dagen kring 10 trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala uppdraget.

Syftet med omvärldsdagen är att politiker, kommunledningsgrupp och de kommunala bolagens vd:ar ska enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg. Det görs genom att skapa en helhetsbild kring kommunens ekonomi, befolkningsutveckling och omvärld.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i år identifierat 10 trender som kan påverka kommuners och regioners uppdrag det kommande decenniet. Christine Feuk från SKR var inbjuden för att leda en workshop kring trendernas betydelse för Osby kommun.

Kommunledningsgruppen hade på förhand valt ut fem särskilt viktiga trender:

  • Ökat behov av livslångt lärande.
  • Användare driver teknisk utveckling.
  • Nya livsmönster påverkar platsbundenhet.
  • Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt.
  • Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.

- Det var en lyckad dag och en bra start på årets budgetarbete. Nu fortsätter arbetet med att peka ut riktningen framåt utifrån dagens insikter och reflektioner, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg är att politikerna ska ta fram en budget för år 2023 och en flerårsplan för kommande år. Budgeten antas av kommunfullmäktige i november.