Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Budget för 2023 klubbades av kommunfullmäktige

På måndagskvällen samlades kommunfullmäktige för att bland annat besluta om nästa års budget för investeringar och drift, flerårsplan samt finansiella mål för de kommande tre åren i Osby kommun. Treklöverns budgetförslag röstades igenom.

Tre olika förslag till budget för 2023 presenterades på kommunfullmäktiges sammanträde. Treklövern som är ett samarbete mellan Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i Osby kommun la fram ett förslag. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade enats om ett förslag och Sverigedemokraterna presenterade ett förslag.

Efter votering var det Treklöverns förslag som fått flest röster och Kommunfullmäktige beslutade därför att anta deras investeringsbudget. Samtliga socialdemokrater och vänsterpartister reserverade sig mot beslutet. Kommunfullmäktige antog även Treklöverns driftramsbudget efter votering där 18 röstade ja, 12 röstade nej och 11 avstod.

Minskade budgetramar

Niklas Larsson (C) presenterade treklöverns förslag som innebar besparingar och minskade budgetramar för investeringar och kommunal drift. I sin presentation förklarade han att treklövern minskar driftramarna för att göra ett nollresultat 2023 och 2024 och med förhoppningen att kunna gå plus 2025.

Bild