Säsongsbokningar hösten 2024

Föreningar som har stående bokningar i kommunens lokaler ocha anäggningar ska inkomma med önskemål senast den 3 juni.

Om önskemål inte inkommer kommer det ej med i schemaläggningen som sker under juni månad.