Föreningsträff 15 oktober klockan 18-20

  • Info om nya riktlinjer för stöd samt nya ansökningsdatum
  • Leader Östra Skåne informerar om föreningsstöd
  • Träffa vår nya kultur- och fritidschef