Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Trivselregler

  • Inga cyklar/mopeder i ishallen.
  • Alkoholförtäring är förbjuden ( förutom vid speciella tillfällen där tillstånd sökts).
  • Speakerbåset med ljudanläggningen måste lämnas ifred under allmänåkning och bara hanteras av dem som får använda den.
  • Puck och klubbförbud på lilla banan måste respekteras. Anslag finns i ishallen när det är tillåtet.
  • Förbjudet att vistas på isen utan skridskor och detta gäller för alla (ej vaktmästare).
Exempelbild