Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sevärdheter

Runt om i vår kommun finns många historiska sevärdheter. Packa picknickkorgen och bege dig ut i vår härliga natur och upplev historiens vingslag och kulturella sevärdheter.

Ullspinneriet i Strömsborg, byggnaden är röd med vita knutar.


Sibbarps skans

Ta en titt på befästningsanläggningen Sibbarp skans, som byggdes på uppdrag av den danske kungen under Kalmarkriget år 1611-1613 för att kunna hålla gränsen mot Sverige.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skeingeborg

Skeingeborg ligger på gränsen mellan Osby kommun och Hässleholms kommun. Skeingeborg upprättades under 1100-talet och och upphörde under 1200-talet.

Ta chansen att uppleva kulturhistora och biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskap. Länsstyrelsen Skåne beskriver miljön som "variationsrikt med flera stengärdsgårdar, betesmarker och betespräglad skog."

Läs på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näset

Näset är ett kommunalt naturreservat. Vid detta naturreservat kan du vandra, fiska, paddla och fågelskåda.

Näset utgörs av ekskog och mader (fuktiga strandängar som ofta översvämmas). I nära anslutning till maderna har kiselgur (jordart som bildas av lagrade kiselalger) brutits, samtidigt som ett flertal dammar har bildats. Vissa delar har tidigare nyttjats för bete och slåtter, men som efter en lång tid av ohävd börjat återställas.

Läs mer om fiskemöjligheter i Osby kommun. Öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spånkorgfabriken i Lönsboda

Res tillbaka till 1900-talets industisamhälle på den sista återstående spånkorgfabriken av sitt slag i Sverige. Örkeneds hembygdsförening har renoverat fabriken och upprättat ett museum som berättar historian om korgtillverkningen i Lönsboda.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ullspinneriet i Strömsborg

Under 1800-talet växte Ullspinneriet i Strömsborg, som länge drevs på vattenkraft, fram. Spinneriet är den enda bevarade yllefabriken i Skåne. Fabrikens miljö är nästintill likadan som på 1940-talet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lekoseum

Ta fram din lekfulla sida och besök stiftelsen Lekoseum, ett leksaksmuseum där både små och stora kan uppleva lokalt tillverkade leksaker från olika tidsepoker.

Läs mer på Lekoseums hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svarta Bergen Hägghult

Upptäck en spännande miljö bland olika stenbrott. Den ideella föreningen Svarta Bergen verkar för att rusta upp Hägghults nedlagda stenbrott, som startade år 1899 och pågick under hela 1900-talet.

Läs mer på Svarta Bergens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sliperiet i Gylsboda

Gylsboda är en kulturhistorisk by där samhället kretsade kring diabasbrytningen under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Sliperiet Gylsboda är en ideell förening som har blivit är ett levande kulturcentrum. Här kan du uppleva spännande konstverk i många olika uttrycksformer.

Läs mer på Sliperiet Gylsbodas hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Örnanäs kulturreservat

Skånes första kulturreservat. Här hittar du ett landskap och en bebyggelse med historia.
Här kan du njuta av naturen och historian i en unik kulturmiljö

Läs mer på Örnanäs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedraryd naturreservat

I århundraden har Nedraryd brukats på traditionellt vis, vilket har gett upphov till områdets varierande landskap med betesmarker, små åkerlappar och sidvallsängar.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kettingfabriken i Killeberg

I Killeberg finns fabriken som är ett levande industrimuseum och kättingtillverkningen här har anor från 1700-talet. Tillverkningen drevs av samma släkt i sex generationer och man tillverkade huvudsakligen kättingar för lantbruket.

Läs mer på Loshults Hembygdsförenings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.