Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lagar och riktlinjer

Det finns många lagar som reglerar den kommunala hälso- och sjukvården. Här tar vi upp några av de som kan ha stor betydelse för dig som patient. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård och syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.