Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Alternativ till god man

Mindre ingripande åtgärder bör beakas innan man ansöker om god man, exempel är anhörigbehörighet och framtidsfullmakt.

Anhörigbehörighet

Man får hjälpa den enskilde med att utföra åtgärder med anknytning till den dagliga livsföringen. Så som att betala räkningar, teckna avtal för autogiro (om det avser räkningar för den dagliga livsföreingen), överföra pengar mellan den enskildes konto.

Det man inte kan göra under anhörigbehrighet

  • Köpa eller sälja bil
  • Köpa eller sälja hus
  • Köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper

Läs mer

Föräldrabalken kapitel 17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigbehörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Faktabland från bankföreningen)

Framtidsfullmakt

Från och med den 1 juli 2017 kan man skriva en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och den som upprättar den ska ha fyllt 18 år och ha förmåga att ta hand som sina angelägenheter.

Detta innebär att när du är frisk så kan du bestämma vem som ska ta beslut åt dig, personliga och ekonomiska, den dag du inte längre kan ta beslut själv. Det är fullmaktshavaren som beslutar när fullmakten ska tas i bruk. Det ska finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol.

Fullmaktsgivaren får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag om granskaren begär det.

Fullmaktshavaren ska på begäran av överförmyndaren lämna redovisning för sitt uppdrag och upplysningar som fullmaktesförhållandet och vidta åtgärder.

Överförmyndaren får bestämma att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren. Detta sker om det kommer fram att fullmaktshavaren inte fullgör sitt uppdrag eller missbrukar fullmakten.

Överförmyndaren kommer inte att ha någon löpande tillsyn över framtidsfullmaten.

Läs mer

Framtidsfullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Svenska Bankföreningen)

Framtidsfullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna (Regeringskansliet)