Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Information från Överförmyndare om Covid-19

På grund av rådande omständigheter kring det nya Coronaviruset Covid-19 informerar Överförmyndarverksamheterna i Osby & Östra Göinge kommun följande:

  • Planerad fortbildning ställs in tills vidare och tills annan information ges. Schema för fortbildning har uppdaterats och kommer uppdateras kontinuerligt allt eftersom vi har mer information om situationen längre fram.

  • Överförmyndarverksamheterna tar i nuläget inte emot besök utan hänvisar till mail- och telefonkontakt. Undantagsfall kan ske om det är av stor vikt för verksamheten eller ett ärende, som inte går att lösa via mail-och telefonkontakt. Denna bedömningen görs av överförmyndarhandläggarna i respektive kommun.
  • För ställföreträdare gäller det att som alla andra följa riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen, samt att följa utvecklingen för att kunna bedöma hur ställföreträdarskapen kan utövas.

  • Kan åtgärder skötas på distans med tekniska hjälpmedel är detta rekommenderat och att ni följer de besöksförbud som kan råda på vissa av huvudmännens boende. Finns inga besöksförbud rekommenderar vi ändå att försöka minska de fysiska mötena med era huvudmän.

Vi på Överförmyndarverksamheterna Osby & Östra Göinge vill lyfta att det är en speciell tid för hela samhället och ni som ställföreträdare blir såklart en stor del i arbetet mot smittspridningen.

Vi vill tacka er för det arbetet ni har gjort och kommer att göra framöver.

Överförmyndarverksamheterna i Osby & Östra Göinge kommun

Exempelbild