Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fortbildning ställföreträdare

Schema för fortbildningstillfälle

Månad

Tidpunkt/plats

Föreläsare

Anmälan

November

2020

Inställt på grund av

rådande omständigheter.

Återkommer med förslag på

webbutbildningar


E-post: ofm@osby.se

Telefonummer: 0479-52 83 55


E-post: overformyndaren@ostragoinge.se

Telefonummer: 044-775 60 78