Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ledsagare, avlösarservice, kontaktperson, anhörigstöd och färdtjänst

Ledsagarservice

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuellt behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

Ledsagarservice ska ges den enskilde möjlighet att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Ledsagning kan till exempel vara fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet, besöka vänner eller promenader.

Ledsagningens omfattning bedöms utifrån den enskildes behov samt utifrån övriga beviljade insatser.

Den som beviljas ledsagarservice står för sina egna kostnader, till exempel bio, mat eller resor.

Avlösarservice

enligt lagen om stöd och service till vissa personer mer funktionsnedsättning (LSS)

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ges i eller i nära anslutning till hemmet. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer.

Avlösarservice i hemmet kan beviljas för att anhöriga ska kunna få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet. Föräldrar med barn som har stora funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller kunna delta i egna aktiviteter. Avlösning kan också ges till anhörig som vårdar vuxen med funktionsnedsättning i hemmet.

Avlösningens omfattning ska alltid prövas individuellt och bedömas utifrån behov men också utifrån beviljade insatser.

Kontaktperson

enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS).

En kontaktperson är en medmänniska som underlättar för en person med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering. Detta sker genom att medverka till en rikare fritid och öka hans/hennes sociala nätverk. En kontaktperson skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen.

Insatsen är ett icke professionellt stöd och ska inte ersätta andra insatser från kommunen. Som kontaktperson får man ett arvode där en del är ersättning för uppdraget och en del består i omkostnadsersättning för utlägg som ex. entréer eller fika.

Den som beviljas kontaktperson står för sina egna kostnader, till exempel för bio, mat eller resor.

Anhörigstöd

Se information under Seniorer/Anhörigstöd Öppnas i nytt fönster.

Färdtjänst

Se information under Seniorer/Färdtjänst Öppnas i nytt fönster.