Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

LSS-boende

Att ha en egen bostad, ett eget hem, är en självklarhet och en viktig del av livet. I Osby kommun finns bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) i form av gruppbostad och servicebostad.

Bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för de personer som har ett så omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden ges särskild service för att de boende ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet.

Servicebostad är ett bostadsalternativ för de personer som inte behöver gruppbostad men inte heller klarar eget boende. Denna boendeform består av ett antal lägenheter i centrala Osby. Servicebostaden har en stationär personalgrupp som kommer ut och ger stöd, hjälp och morivation i den egna bostaden. Det finns tillgång till gemensamt utrymme för stöd och service.

Personalen har utbildning och kompetens kring olika funktionsnedsättning och följer ett pedagogiskt arbetssätt. Personalen arbetar för att varje enskild person ska få ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Den enskilde får vid inflyttningen en stödperson som tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare planerar en genomförandeplan för vilket stöd som behövs när det gäller vardagsliv och fritidsaktiviteter. Det är den enskildes behov som är styrande vid denna planering som sedan personalen hjälper till att genomföra.

Kommunens hemsjukvård ansvarar för sjukvårdsinsatser samt rehabilitering/habilitering och hjälpmedel.

Det är kommunens LSS-handläggare som tar emot ansökan, utreder och fattar beslut om du har rätten att få en sådan bostad.

I Osby kommun finns gruppbostad för vuxna på följande ställen:

 • Industrigatan 56, Osby
  5 lägenheter
 • Västra Storgatan 12, Osby
  5 lägenheter
 • Parkgatan 9, Osby
  5 lägenheter

Servicebostad för vuxna finns på följande ställe:

 • Västra Storgatan 19, Osby
  10 lägenheter

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.