Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Avgifter inom Hälsa och välfärd

Här hittar du information om avgifter som gäller fr om 210101 inom Hälsa och välfärd.

Ordinärt boende (i eget hem)

Maxbeloppet är 2 139 kronor/månad. Man betalar därför aldrig för mer än strax under 9 timmar per månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Personlig omvårdnad: 235 kronor/timme.
Städ- och serviceinsatser: 290 kronor/timme.

Korttidsplats

 • Omvårdnadsavgift: 84 kronor/dag
 • Kostavgift: 102 kronor/dag (ingår inte i maxbeloppet)

Trygg hemgång: 84 kronor/dag

Matdistribution

 • Portion: 46 kronor/portion (ingår inte i maxbeloppet)
 • Distribution: 19 kronor/portion

Trygghetslarm

 • Installation: 238 kronor
 • Avgift mobilt larm: 374 kronor/månad

Hälso- o sjukvård

 • Avgift hemsjukvård/hemrehab: 214 kronor/besök (maximalt 642 kronor/månad)
 • Hämtning av hjälpmedel: 500 kronor/gång (ingår inte i maxbeloppet)

Särskilt boende

Omvårdnadsavgiften är 2 139 kronor/månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Du betalar dels hyra för lägenheten eller rummet i det särskilda boendet , dels ett abonnemang för måltiderna samt en avgift för service och omvårdnad.

 • Hyrans storlek i ett särskilt boende bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".
 • I måltidsbonnemanget ingår kostnader för frukost, lunch och kvällsmål samt mellanmål
 • I omvårdnads-och serviceavgiften ingår kostnad för en del förbrukningsmaterial

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga och förråd med mera. I hyran inkluderas även del av gemensamhetsutrymme.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Bostadstillägg söks hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats.

Kostavgift

 • Helpension: 3 118 kronor/månad

Serviceavgift

 • Avgift hygienartiklar, sänglinne: 223 kronor/månad och förbrukningsmaterial

Förbehållsbelopp 2020

 • Förbehållsbelopp ensamstående: 5 373 kronor/månad
 • Förbehållsbelopp/person makar/sambo: 4 540 kronor/månad