Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hemtjänst och annan hjälp i hemmet

Hemtjänstens insatser syftar till att öka möjligheterna att bo kvar i det ordinära boendet. Annan hjälp i hemmet kan bestå av hemsjukvård, förebyggande hembesök, trygghetslarm och Fixartjänster.

Mer information

  • Hemtjänst - Hemtjänstens insatser syftar till att öka möjligheterna att bo kvar i det ordinära boendet.
  • Hemsjukvård - Hemsjukvården ser till att människor som inte klarar att besöka vårdcentralen kan få hjälp av en sjuksköterska i hemmet.
  • Förebyggande hembesök - Uppsökande verksamhet riktad mot medborgare 77 år och äldre med syfte att bland annat skapa kontakt med den enskilde och upptäcka behov av hjälpinsatser.
  • Trygghetslarm - Med ett trygghetslarm installerat i ditt hem kan du vid alla tider på dygnet kontakta larmcentralen som ser till att du får hjälp.
  • Fixartjänster - Genom "Fixarn" erbjuds äldre medborgare (65+) hjälp i hemmet med en del av de sysslor som hemtjänsten inte kan bistå med.