Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förebyggande hembesök

Sedan hösten 2006 finns en uppsökande verksamhet riktad mot invånare som är 77 år och äldre.

Syftet med verksamheten är:

 • att skapa kontakt med den enskilde genom att erbjuda hembesök med samtal kring vardagen.
 • upptäcka behov av hjälpinsatser.
 • ge uppmuntran, råd och stöd, som kan underlätta den enskildes vardag.
 • stödja i kontakterna med övriga yrkeskategorier, både inom kommunal verksamhet och utanför.
 • ge information om vilka hjälpinsatser och aktiviteter, som finns inom kommunen och hos frivilliga organisationer.

Målet är att:

 • ge ökad medvetenhet om hur man bibehåller en god hälsa.
 • skapa trygghet.
 • alla ska veta vart man vänder sig, när behov av hjälp/stöd uppstår.

Det är distriktssköterskor med flerårig erfarenhet av yrket som arbetar med uppsökande verksamhet. Vid besöket samtalar de om det som känns viktigt för den enskilde samtidigt som de går igenom ett formulär, som innehåller frågor från flera områden såsom:

 • förebyggande av fallolyckor (som är en viktig del för bevarad hälsa)
 • vardagsaktiviteter
 • kost och motion
 • hälsotillstånd
 • syn och hörsel
 • med mera

Frågeformuläret skapar också en grund för framtiden. Kommunen har ingått ett samarbete med Högskolan i Kristianstad, som hjälper till att ta fram rapporter och annan information. På så sätt hoppas vi kunna lyfta upp de behov som finns bland våra äldre och skapa underlag för politiska beslut. Det material som skickas till Högskolan är naturligtvis avidentifierat så rapporterna innehåller inga personliga uppgifter.

Om du läser detta och är 77 år eller äldre och bor i Osby kommun - håll utkik efter vår inbjudan. Om du redan haft besök hoppas vi att mötet var positivt för dig. Vi kommer att erbjuda fler besök framöver. Vi erbjuder under besöket att kolla blodtryck och ta ett tum-EKG.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.