Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hemtjänst

Hemtjänstens insatser syftar till att öka möjligheterna att bo kvar i det ordinära boendet.

Hemtjänsten omfattar hjälp i hemmet, matdistribution och trygghetslarm. Insatser i hemmet ges efter behov och bedöms i varje enskilt fall.

Det är biståndshandläggarna som tillsammans med dig kommer fram till vilken hjälp du behöver och vad du själv kan klara. Insatserna ska utföras enligt ett rehabiliterande synsätt, som innebär hjälp till självhjälp. Enskilda personer ska få stöd att utveckla sin egen förmåga. Målet är att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare Öppnas i nytt fönster. för frågor och ansökan.

Avgiften för hemtjänst är beroende av hjälpens omfattning och inkomst.