Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Demensvård, Korttidsvård, Tandvård

Här kan du läsa mer om olika vårdformer som vi har för de äldre.

Olika former av vård

Demensvård

I Osby kommun anpassar vi demensvården efter den demenssjukes behov och det tillämpas en så kallad demenstrappa där vårdtagaren erbjuds vård och omsorg i den nivå man bedöms behöva.

Demensteam

I Osby kommun finns ett demensteam som arbetar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

I demensteamet ingår:

 • Demenssjuksköterska: hjälper till med bland annat medicinsk kunskap, omvårdnadshandledning, konsultation och rådgivning. Andra delar är samverkan med primärvård, demensförening, närståendekontakter och anhörig/närstående-verksamheterna i kommunen.
 • Specialistundersköterska inom demensvård: hjälper till med handledning i omvårdnad kring daglig aktivitet, bemötande och kommunikation. Ger information, stöd till anhöriga, personal och till allmänheten.
 • Arbetsterapeut: hjälper till med ADL-problematik, specialhjälpmedel för personer med demenssjukdomar samt instruktion och handledning till personalen.
 • Sjukgymnast/fysioterapeut: hjälper till med förflyttningsproblematik och gånghjälpmedel för personer med demenssjukdom samt instruktion och handledning till personal och anhörig.

Dagverksamhet i Osby

På dagverksamheten erbjuder vi meningsfull sysselsättning, gemenskap och trevlig samvaro. Varje gäst har en speciell kontaktperson bland personalen som också fungerar som ett stöd till anhöriga.
Dagverksamheten i Osby har öppet måndag - fredag klockan 9.00 - 15.00.

Målet med verksamheten är att:

 • Ge en ökad trygghet till våra gäster och dennes närstående.
 • Ge våra gäster möjligheter till en meningsfull vardag.
 • Skapa möjligheter för den enskilde att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.
 • Vara ett bra stöd för våra gäster och stärka deras självkänsla.
 • Skapa nya vänskapsband.

På dagverksamheten arbetar undersköterskor som har särskild kunskap om demensvård. För ansökan och mer information om dagverksamheten är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare.

Korttidsvård

Avlastning och korttidsvård för personer med demenssjukdom erbjuds i Osby kommun. Avlösning till anhöriga kan erbjudas i hemmet under några timmar. Kontakta våra biståndshandläggare för att få mer information om vad som kan erbjudas.

Vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom

Vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom är ett särskilt anpassat boende för personer med demenssjukdom som har ett omfattande omvårdnadsbehov under dygnets alla timmar. Denna form av boende är en biståndsbedömd boendeform som biståndshandläggare beslutar om (se riktlinjer för demensvården i Osby kommun).

Anhörigstöd

Anhöriggrupp erbjuds till dig som har en närstående med demenssjukdom. Kontakta demenssjuksköterskan om du vill veta mer.

Kontakt

Tala in ett meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp så fort vi kan.

 • Osby demenssjuksköterska - Charlotte Wahlgren, 070-931 83 24.
 • Lönsboda demenssjuksköterska - Angelina Hjalmarsson, 070-931 83 23.

Läs mer

Riktlinjer demensvård Pdf, 163 kB.

Svenskt demenscentrum

Demensförbundet

Alzheimersföreningen

Korttidsvård

Behov av korttidsvård kan uppstå efter till exempel sjukhusvistelse, när anhöriga behöver avlösning och när man har ett återkommande rehabiliteringsbehov.

Det är många som ringer till Spången nu, för att underlätta för er anhöriga kan ni ringa följande telefonnummer 0479-52 84 34. Här svarar personal under dag, kväll samt helger.

Inom äldreomsorgen kan korttidsvård erbjudas på Rönnebacken i första hand och Bergfast i andra hand. Både enstaka vistelser och växelvård förekommer.

Vid behov av korttidsvård kontakta biståndshandläggare.

Korttidsvård

De flesta som får insatsen korttidsvård på Spången eller Bergfast har försämrat allmäntillstånd där stort omvårdnadsbehov föreligger.

På Spången finns 14 rum med varierande standard. Avdelningen har egen träningslokal, stor altan, trevlig glasveranda och ett stort allrum med kök och matplats samt TV-hörna.

Personalen arbetar i team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut. Ett nära samarbete sker med kommunens biståndshandläggare som följer upp och planerar för kommande insatser.

Är det möjligt ska vården genomgående präglas av rehabiliteringstänkande med målet att bli självständig. Rehabiliteringen planeras efter enskilda personers särskilda behov och egna mål.

Trygg hemgång

Trygg hemgång är ett team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. Insatsen beviljas med syftet att utföra rehabilitering och träning i hemmet efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse. Det ger också en ökad trygghet i samband med hemgång.

Personalen i Trygg hemgång har lång erfarenhet av arbete med rehabilitering och träning. Du kan få hjälp av personalen med målet att bli så självständig som möjligt.

Behöver du ytterligare insatser efter tiden i Trygg hemgång bedömmer Biståndshandläggaren dina behov och beviljade insatser utförs av hemtjänsten.

Kontakt

Susanne Persson - Enhetschef Rehabenhet
E-post: susanne.persson@osby.se
Telefonnummer: 0479-52 86 15

Tandvård

Nödvändig tandvård med tandvårdsintyg, kan beviljas om du inte har fysiska möjligheter att säkerställa en god munhälsa.

För att få tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem krävs ett tandvårdsintyg. Intyg för rätt till nödvändig tandvård utfärdas av kommunens sjuksköterskor, distriktssköterskor, bistånds- och LSS-handläggare.

Samordnare i kommunen är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Äldre dam med vårdare