Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rehab- och hjälpmedelsverksamhet

Vid rehabilitering arbetar vi för att skapa förutsättningar för att du ska återfå/bibehålla förmågor som gör att du klarar din vardagliga situation och aktiviteter utifrån din omgivande miljö. Vår målsättning är att verksamheten ska skapa social gemenskap - glädje, trivsel, livskvalitet och hälsa.

Hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan bland annat underlätta förflyttning eller personlig hygien. Det är gratis att låna hjälpmedel efter utprovning och bedömning av en sjukgymnast eller arbetsterapeut. Bedömningen är avgiftsbelagd. Hjälpmedlen är personliga och var och en är skyldiga att lämna tillbaka dem när behovet inte längre finns. Avgift tas ut när hjälpmedlen hämtas ut, körs hem eller om hjälpmedel hämtas i hemmet efter avslutat behov.

Osby kommun tillhör en organisation som hör under en gemensam nämnd, Hjälpmedelscentrum i östra Skåne. Tio kommuner samverkar i denna organisation och Hjälpmedelscentrum finns i Kristianstad.

Öppen verksamhet

Hit kan man komma en stund för att "pyssla med något", dricka kaffe och prata bort en stund. Ibland är vi många och därför är det värdefullt att vi hjälps åt.

Finns en eftermiddag i veckan på Bergfast i Lönsboda. Kontakta verksamheten på telefon 0479 - 52 84 53. Finns även i Osby en eftermiddag i veckan på Rönnebacken. Kontakta verksamheten på telefon 0479 - 52 84 05.

Träningsgrupper för särskilt boende finns i både Lönsboda och Osby

Deltagande efter behovsbedömning av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast en till två gånger per vecka utifrån en individuell rehabiliteringsplan. Uppföljning görs vid avslut eller vid behov.

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering kan erbjudas efter behovsbedömning av arbetsterapeut och sjukgymnast i hemmet.

Du får råd, stöd och träning i din bostad för att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Träningen är tidsbegränsad utifrån individuella behov och målsättning med hemrehabiliteringen.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Osby och Lönsboda kan kontaktas via kommunens växel.
Telefonnummer: 0479 - 52 80 00

Kontakt

  • Susanne Persson
    Enhetschef Rehabenhet
    0479-52 86 15
    susanne.persson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.