Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

En vecka fri från våld 2022

Den 21-27 november genomförs det nationella initiativet: En vecka fri från våld. Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka med syfte att uppmärksamma det viktiga förebyggande arbetet som pågår kring våld i nära relationer.

Under vecka 47 deltar Osby kommun i "En vecka fri från våld” för att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt öka kunskap och medvetenhet om våld. Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor eller internationellt känt som Orange day. Orange day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor genom att sprida och använda den orangea färgen, som genom sitt ljus och optimism representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Osby kommun kommer belysa En vecka fri från våld och Orange day på olika sätt under vecka 47.

Är du eller någon närstående utsatt för våld?

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. En stor del av våld i Sverige förekommer mellan närstående. Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld är det viktigaste att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner, därför ska du våga fråga flera gånger. Om du är orolig för någon eller själv är utsatt finns det flera verksamheter du kan vända dig till för råd, stöd, hjälp och kunskap.

Kontakter

Kvinnofridslinjen är alltid öppen och ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50.

Välj att sluta är telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar. Ring 020-555 666.

Bris (Barnens Rätt i Samhället) finns om du som barn och ung behöver stöd eller hjälp. Mejla, chatta eller ring 116 111. Bris har öppet varje dag, dygnet runt.

Ungarelationer ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Chatta anonymt på deras hemsida ungarelationer.se.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. För att hitta information på andra språk finns Youmo som är en del av UMO.

Brottsofferjouren finns för dig som utsatts för våld i nära relation som hjälp och stöd, oavsett vem du är eller var du bor. Ring 116 006 eller chatta hemsidan.

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) är en samling för olika tjejjourer, de är specialister på att bemöta dig som är ung kvinna eller tjej.

Killar.se är en trygg plats för dig som är kille där du kan chatta anonymt om det du vill prata om, exempelvis något kul, jobbigt, trist, ångestladdat eller hemskt. Alla funderingar, känslor och tankar är okej. Du kan även ha gratis samtal med kurator på deras samtalsmottagning.

MÄN är en ideell förening som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizons jourer finns här för dig när du behöver stöd. Chatta, ring eller besök oss. Vi finns över hela Sverige.

Hedersfortryck.se är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Ring 010-223 50 00 eller mejla nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Riksorganisationen GAPF arbetar för att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en ideell organisation som värnar om individens rätt att välja sitt eget liv.