Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten är till för barn som är 1-5 år. Verksamheten drivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Förskolan ska erbjuda omsorg och främja barns utveckling samt vara organiserad så att vårdnadshavare kan förvärvsarbeta eller studera.  Barnomsorg är ett samlingsbegrepp för förskola och pedagogisk omsorg, men förskolan är en egen skolform med andra krav än pedagogisk omsorg.

Vad är förskola?

Förskolan är en egen skolform och styrs av en läroplan med mål och riktlinjer som ska följas. Det finns också krav på att det ska finnas högskoleutbildad personal. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Den ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet.

Våra förskolor

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem ingår. Familjedaghem är ett alternativ till förskola och innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem.

Pedagogisk omsorg är till skillnad från förskola ingen skolform, vilket innebär att det finns skillnader i krav på verksamheternas styrning och krav på högskoleutbildad personal. Verksamheten regleras av Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg (dagbarnsvårdare)

Kommunal eller fristående verksamhet?

En förskola eller pedagogisk omsorg kan drivas i kommunal eller privat regi. Förskolor som drivs privat benämns som fristående förskolor enligt Skollagen. Barn- och utbildningsnämnden ska godkänna den fristående verksamheten. För att säkerställa kvaliteten genomför barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerlig tillsyn i de fristående verksamheterna. I Osby kommun finns en förskola och en pedagogisk omsorg  i privat regi, dessa är Prästgårdens förskola och Malin Trulsson.

Öppen förskola

Öppen förskola finns på Marklundavägen i anslutning till Familjecentralen i Osby. Föräldrar och barn är välkomna hit för att träffa andra föräldrar och barn. Mer information hittar du om du klickar på fliken familjecentralen/öppen förskola till vänster.

Öppen förskola

Ansöka om plats

När du ska söka plats för ditt barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du göra det via e‑tjänsten för barnomsorg. Barnet registreras i kö tidigast fyra månader innan plats önskas, men det går bra att ansöka om plats tidigare.

E-tjänst för barnomsorg

Uppsägning

Uppsägning av barnomsorgsplats ska göras via e‑tjänsten för barnomsorg och senast en månad före sista placeringsdag. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet inte vistas i verksamheten. Om platsen på förskola eller pedagogisk omsorg inte sägs upp när barnet börjar i förskoleklass övergår den automatiskt till plats i fritidshem den 1 augusti.

Kontakt

 • Christina Svensson
  Administratör - Barnomsorg
  0479-52 81 82
  christina.svensson@osby.se
 • Kristina Stigsdotter
  Områdeschef Förskola, Anpassad skola och Central elevhälsa
  0479-52 81 81
  kristina.stigsdotter@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.