Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens organisation

Här finns information om kommunens politiska organisation, verk­samheterna som drivs genom förvaltningar och om kommunala bolag. Här finns också information och material om hur kommunen och dess arbete styrs utifrån vision, mål, regelverk och styrande dokument.

Politisk organisation

Osby kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, nämnder och utskott. Det är nämnderna och ytterst kommunfullmäktige som beslutar hur de olika förvaltningarna och tjänstemännen ska jobba med och utveckla till exempel skola och äldreomsorg.

Under rubriken Dokument kan du se organisationsschema över både politisk organisation och förvaltningsorganisation.

Förvaltningar

Förvaltningarna finns för att stötta de politiska beslutsfattarna och genomföra de beslut som tas i till exempel nämnder och kommunfullmäktige. Det är också genom förvaltningarna det dagliga arbetet ute i verksamheterna utförs och att kommunens mål och vision följs. Osby kommun har sex olika förvaltningar:

Kontakt

  • $name Osby Kommun
    Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
    0479-52 80 00
    kommun@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.