Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vad händer efter anmälan?

När Barn- och familjeenheten tagit emot en orosanmälan om ett barn, träffar en socialsekreterare föräldrarna och barnet.

Förhandsbedömning

En socialsekreterare träffar barnet och föräldrarna, ibland tillsammans med den som har anmält, om det är någon med anmälningsskyldighet. Då pratar vi om den oro som finns för barnet och hur föräldrarna och barnet tycker att deras situation är. I en förhandsbedömning bestämmer man tillsammans om det ska inledas en utredning för att kunna prata mer om barnets situation och vilket stöd familjen behöver.

Utredning

Under en utredning träffar en socialsekreterare barnet och föräldrarna fler gånger för att  prata mer om barnets behov. Ibland pratar vi också med andra personer som är viktiga för barnet eller som barnet har kontakt med, till exempel en lärare eller någon sjukvårdspersonal. I början av utredningen planerar man tillsammans när man ska träffas och vilka kontakter socialsekreteraren ska ta. När utredningen är färdig görs en bedömning, som skrivs ner i ett beslutsunderlag. Socialsekreteraren kan föreslå olika insatser för barnet, föräldrarna eller för familjen tillsammans. En utredning får enligt Socialtjänslagen pågå i maximalt fyra månader.