Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hälsa och Omsorg

Hälsa- och omsorgsförvaltningen arbetar med omsorg om äldre och andra personer med behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. Kommunal hälso- och sjukvård och förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.

Ansvarsområden

 • Hemtjänst
 • Vård- och omsorgsboende
 • Socialpsykiatri
 • LSS-verksamhet
 • Kommunal hälso- och sjukvård
Exempelbild

Kontakt

 • Helena Ståhl
  Förvaltningschef, Hälsa och Omsorg
  0479-52 84 08
  helena.stahl@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.