Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hälsa och Omsorg

Hälsa- och omsorgsförvaltningen arbetar med omsorg om äldre och andra personer med behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. Kommunal hälso- och sjukvård och förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.

Ansvarsområden

  • Hemtjänst
  • Vård- och omsorgsboende
  • Socialpsykiatri
  • LSS-verksamhet
  • Kommunal hälso- och sjukvård

För kontaktuppgifter till de olika verksamheterna inom hälsa- och omsorgsförvaltningen gå till förvaltningens kontaktsida.

Kontaktsida hälsa- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

  • $name Helena Ståhl
    Förvaltningschef, Hälsa och Omsorg
    0479-52 84 08

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild