Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fritidsgårdar

På kommunens två fritidsgårdar jobbar duktiga fritidsledare med att skapa en meningsfull fritid och en trygg tillvaro för ungdomar i kommunen.

På Fritidsgårdarna Pulsen (Osby) och Bulten (Lönsboda) arbetar man framför allt med öppen verksamhet, men det arrangeras också resor, konserter och andra arrangemang för kommunens unga. Till exempel åker vi på drogfri skoldans på Balders Hage i Häradsbäck tillsammans med åtta andra kommuner.

Har du som är ung några idéer som du vill genomföra? Kontakta oss gärna!

Viktiga ingredienser i all verksamhet är arbetet mot droger, våld och mobbing. Fritidsledargruppen har ett starkt kontaktnät vilket innebär att snabba, direkta insatser kan göras bland ungdomarna.

Förebyggande verksamhet

Osby Fritid har, med anställda fritidsledare, förebyggande och främjande verksamhet inom hela kommunen. Arbetet drivs efter de mål som är antagna i kommunens kultur- och fritidspolitiska program.

Fritidsledarna ansvarar för det drogförebyggande arbetet, genom bland annat en enkätundersökning där frågorna kommer från Öckeröprojektet (2020-2021) får reda på ungdomarnas alkohol och drogvanor.

Samarbete sker även med skolorna i kommunen, där erbjuds samarbetsövningar i skolklasserna, vi rör oss på skolorna dagtid, vi erbjuder även 9:orna en drogfri skolavslutning där de tillsammans får åka till en hemlig plats och äta och dansa och ha roligt tillsammans!

Här ligger våra fritidsgårdar

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.