Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd handlar om att förebygga och åtgärda negativ påverkan på människors hälsa och på miljön. Arbetet utförs genom tillsyn på bland annat industrier, förskolor, bostäder, bad och lantbruk samt enskilda avlopp. Vi handlägger också klagomål, tillståndsansökningar och ärenden som kräver anmälan.

Utsikt över sjö med vass

Vårt arbete regleras framför allt av miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Miljöbalkens regler gäller för oss alla såväl företag, hyresvärdar, kommunens egna verksamheter och privatpersoner.