Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ansökan och boenden för äldre

Här hittar du information om olika boenden för äldre i Osby kommun och hur du ansöker till ett vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboenden är för dig som har omfattande behov av vård och omsorg. Trygghetsbostäder är för dig som är 70 år och äldre och söker ett tryggare boende.

Ansökan för vård- och omsorgsboende

När du har behov av stora insatser dygnet runt från vård och omsorg finns möjligheten att ansöka om ett vård och omsorgsboende. Du måste alltid ta kontakt med biståndshandläggaren i samband med din ansökan.

Din ansökan behovsprövas individuellt och beslutas med stöd av socialtjänst-lagen. Handläggaren utreder dina behov och beslutar sedan om du har rätt till ett vård och omsorgsboende.

Ibland kan det vara svårt att erbjuda en lägenhet, där du önskar bo inom rimlig tid. Då kan kommunen erbjuda dig ett annat äldreboende, där du kan får dina behov tillgodosedda. Du har då möjlighet att stå kvar som sökande till ditt 1:a hands alternativ.

Kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

Blankett - Ansökan till vård- och omsorgsboende Pdf, 99 kB.