Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Att rösta

I Sverige kan du rösta i valet till Europaparlamentet 22 maj–9 juni. Här kan du läsa om var du kan rösta, hur det går till att rösta samt vad du kan rösta på.

Var och hur du kan rösta

Det vanligaste sättet att rösta på är att rösta i sin vallokal på valdagen eller att förtidsrösta i en röstningslokal. Andra sätt att rösta på är genom bud, ambulerande röstmottagning eller röstmottagning i lokal med särskilt tillträde. Om du är utomlands kan du brevrösta.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning innebär att röstmottagare utsedda av kommunen besöker dig där du är och tar emot din röst. Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från dig som på grund av sjukdom, funk­tionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något röstmottagningsställe. Du kan lämna din röst i bostaden eller på den plats där du befinner sig för tillfället, exempelvis ett sjukhus.

Denna möjlighet kan du nyttja om du inte själv kan ta dig till en röstnings­lokal och/eller inte har någon som kan budrösta åt dig. Det finns inget krav att du ska vara folkbokförd i kommunen. Ambulerande röstmottag­ning är möjligt under samma tid som förtidsröstning och fram till och med valdagen.

Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen och samma regler gäller angående hjälp och tyst­nadsplikt för röstmottagare. Vid am­bulerande röstmottagning kan du få hjälp med att göra i ordning din röst, vilket inte är möjligt vid budröstning.

Boka tid för ambulerande röstmottagning

Kommunen tar emot bokningar vardagar under dagtid och under valdagen fram till kl. 18.00. Du bokar ambulerande röstmottagning på telefonnummer: 0479-52 80 00.

Du måste boka minst två (2) dagar före den dag du vill anlita en ambulerande röstmottagare.

Rösta med bud

Budröstning innebär att någon annan än du själv tar med din röst till en röstnings- eller vallokal. Du kan rösta med bud av följande anledningar: sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt samt om du bor/ vistas vid en lantbrevbärarlinje.

Ett särskilt budröstningsmaterial krävs. Detta material kan du beställa från kom­munens kontaktcenter. Budet ska vara minst 18 år. Regler för vilka personer som kan vara bud finns på Valmyndighetens hemsida.

Rösta med bud - Valmyndigheten

Vad du kan rösta på

Vilka partier du kan rösta på beror på vilka som har anmält sitt deltagande till respektive val. Det går att rösta på ett parti eller ett parti och en anmäld kandidat. Du kan också avlägga en blank röst. På Valmyndighetens hemsida kan du hitta information om:

Hur det går till att rösta och vem som är valbar i valet

Hur du röstar blankt och vad det innebär

En väljare står vid valbåset och stoppar ner sina röster i ett valkuvert.

Fotograf: Fialotta Bratt, Valmyndigheten