Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utredning vårdnad, boende, umgänge

Om ni inte kan komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge för ert barn kan du vända dig till Tingsrätten för att  få frågan avgjord i domstol.

Om ni inte kommer överens

Om det inte går att komma överens gör du en stämningsansökan till Tingsrätten och beskriver det du vill att domstolen ska ta ställning till. Behöver frågan få en omedelbar lösning är det viktigt att även begära ett interimistiskt beslut. Detta innebär att domstolen kan besluta i frågan fram till dess att saken är avgjord genom dom. Många väljer att anlita ett ombud/jurist. Ombud kan ibland erbjuda en kortare gratis telefonrådgivning kring bland annat de ekonomiska förutsättningarna om tvisten, om det finns möjlighet att få rättshjälp med mera. För att domstolen ska få ett bättre underlag till sitt beslut begär de ofta en utredning av kommunens familjerätt. 

Utredningen

Familjerättens uppdrag är att utreda frågan om vårdnad, boende och umgänge och utredningen fokuserar på det berörda barnets behov. Barnets bästa är vägledande vid bedömning och förslag. I utredningen ingår samtal, hembesök och samtal med exempelvis skolpersonal.

Det är viktigt att känna till att:

  • barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar.
  • utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.