Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny i Sverige

Ansvaret för asylsökande delas mellan stat, kommun och landsting. Det är lagen om mottagande om asylsökande, LMA, som bestämmer vem som ansvarar för vad.

Migrationsverket

Migrationsverket är den statliga myndigheten som fattar beslut om asylansökningar och som ansvarar för den asylsökande under väntetiden. Det är alltså Migrationsverket som erbjuder asylsökande bostad och ekonomiskt ersättning. Det är också Migrationsverket som anvisar var den asylsökande ska bo under asylprocessen. När den asylsökande fått uppehållstillstånd, faller ansvaret bland annat över på kommunen.

Kommunen

Kommunen har formellt inget ansvar för asylsökande vuxna.

För asylsökande barn upp till 18 år ansvarar kommunen att ordna skolundervisning och allmän förskola åt barn från tre år. Kommunen ansvarar också för barn som far illa om en anmälan om detta görs till socialtjänsten.

För ensamkommande barn som har placerats i kommunen av Migrationsverket är kommunen ansvarig för boende och omsorg. Barnen placeras i familjehem eller på ett HVB-hem för ensamkommande. Kommunen ordnar också en god man åt ensamkommande barn under 18 år som har som uppgift att bland annat hjälpa barnet med myndighetskontakter.

En nyanländ, alltså en person med nytt uppehållstillstånd, kan själv ordna bostad var som helst i landet - eller så kan den nyanlända be Migrationsverket om hjälp. Då anvisar Migrationsverket personen till en särskild kommun. Vid en anvisning är det kommunens skyldighet att ordna bostad.

En nyanländ som bosatt sig i kommunen har rätt till svenskundervisning genom SFI, Svenska för invandrare. Det är kommunens skyldighet att anordna SFI och kurser i samhällsorientering. I övrigt har nyanlända samma rättigheter och skyldigheter som alla andra personer med svenskt uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap.

Landstinget

Landstinget ansvarar för att de asylsökande barnen ska få samma hälso- och sjukvård som övriga barn bosatta i Sverige. Om barnen fyller 18 år innan beslut om asyl har tagits, betraktas de som vuxna och kan då endast få akut vård.

Arbetsförmedlingen

Under de två första åren då en vuxen person räknas som nyanländ, ingår personen i något som kallas etableringen. I denna är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att planera den nyanländas aktiviteter till exempel om personen ska gå på SFI, ha praktik eller gå på någon annan aktivitet. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan.