Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så kalkas våra sjöar, vattendrag och våtmarker

Kalk används för att motverka försurningar och återställa pH-värdet så att växt- och djurlivet kan fortsätta att leva i våra sjöar, vattendrag och våtmarker. Här hittar du information om hur och när kalkning genomförs i Osby kommun.

Hur kalkar vi?

Det finns olika sätt att kalka på. Till vattendrag används kalkdoseringsanläggningar som består av en silo och en doserare. Härifrån kan rätt mängd kalk doseras direkt i vattendrag för att sedan rinna ut i sjöarna. I Osby kommun finns 9 anläggningar vid olika vattendrag. Kalkning av sjöar kan antingen utföras med helikopter eller båt.

När kalkar vi?

Hur ofta det behövs kalkas varierar och det kan skilja med flera ton kalk per vattendrag. Doserarna är automatiserade vilket möjliggör att kalkning kan skötas på distans och efter behov. Under hösten kalkas sjöarna och våtmarker med båt eller helikopter.

Här kalkar vi med båt och helikopter

Med båt - 31 oktober 2023

 • Bodarpasjön
 • Hjärtasjön

Med helikopter - 10 december 2023

 • Smedegylet
 • Äntragylet
 • Norra Kroksjön
 • Orsjön
 • Norra Smedsjön
 • Udryen
 • Gårdsjön-Vässlarp
 • Ulkenesjön
 • Mellersta Myllesjön

Varför kalkar vi?

Vi kalkar för att bevara eller återskapa det naturliga växt- och djurlivet, motverka försurning och höja pH-värdet. Försurningarna beror bland annat på utsläpp av svavel och kväve. Under 2022 användes drygt 800 ton kalk till sjöar, vattendrag och våtmarker i Osby kommun.

Vem utför kalkningen?

Osby kommun har ett avtal med MovAB som är specialister på miljökalkning i sjöar, våtmarker och vattendrag. Movab har även hand om kalkdoserarna och ser till att det fylls på kalk vid behov. Kalket hämtas från Nordkalk i Ignaberga.

Miljö- och byggförvaltningen söker årligen om statsbidrag hos Länsstyrelsen Skåne som täcker upp till 85 % av kostnaderna för kalkningen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Hjärtasjön