Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Energi

Exempelbild


I Sverige använder vi ganska mycket el per person och år. Vårt nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med elintensiv basindustri skapar stora energibehov samtidigt som kärnkraften i Sverige håller på att avvecklas.

För statligt ägda Vattenfall AB, som också är den störste kärnkraftsägaren i Sverige, bjuder framtiden på en rad nya utmaningar.

Avvecklingen av Ringhals 1 och 2 kommer att ske fram till 2020 medan det finns planer på att förlänga livstiden till 60 år för Ringhals 3 och 4 samt anläggningen i Forsmark.

Även Eon har meddelat att reaktor 1 och 2 i Oskarshamn kommer att stängas senast år 2020.

Samtidigt med avvecklingen behöver tekniken för alternativ energiproduktion utvecklas. Vindkraft och solenergi tillsammans med förgasning och förbränning av restprodukter kan ge ett tillskott och en ökad effektivisering av den befintliga vattenkraften.

Såväl avvecklingen på kärnkraftsidan som utbyggnaden av alternativ elproduktion kommer att kräva resurser.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.