Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kurser

Osby kommun erbjuder kurser till barn och unga i alla åldrar. På denna sida kan du läsa mer om våra olika ämnen och kurser.


Stråkinstrument

Lär dig att stråkinstrument. Det finns instrument att hyra i olika storlekar.

Instrument: fiol, cello och kontrabas

Lärare: Lennart Frick 

Träblås

Lär dig att spela ett träblåsinstrument

Instrument: Klarinett, saxofon, tvärflöjt, blockflöjt

Lärare: Lars Ward

Brassinstrument

Lär dig att spela ett brassinstrument. Det finns flera att välja mellan i brassinstrumentfamiljen.

Instrument att välja mellan:

Trumpet, trombon, eufonim/bariton, valthorn och tuba

Lärare: Håkan Andersson och Åsa Klinthage Andersson

Gitarr och elbas

Lär dig att spela stränginstrumenten gitarr eller elbas.

Instrument att välja mellan: Gitarr och Elbas

Lärare: David Mannheimer

Piano

Lär dig att spela piano.

Instrument: piano, keyboard

Lärare: Eva Ehrenberg Eriksson, Lars Ward , Håkan Andersson och Åsa Klinthage Andersson

Sång

Lär dig sjunga och utveckla din sångröst.

Instrument: Sång och kör

Lärare: Håkan Andersson och Tobias Sandén , tobias.sanden@osby.se 0709888 540

En svart mikrofon

Trummor och slagverk

och dragspel

Lär dig att spela olika slagverksinstrument och trumset.

Instrument: Trummor, slagverk och dragspel

Lärare: Olof Lundbeck

bild på trummor

Terminsavgifter

Ämneskurser barn/ungdomar till och med gymnasiet:

850 kronor per termin

Gruppundervisning/kör: 550 kronor per termin

Vuxenundervisning/ ämneskurs (i mån av plats):

1600 kronor per termin

Hyra instrument:

400 kronor per termin (för barn och ungdomar till och med gymnasiet)

600 per termin (för vuxna)

Syskonrabatt lämnas för andra barnet och följande med 50% fr.o.m. årskurs 1 (gäller ej grupp/kör/projekt)


Regler för debitering:

Höstterminens kursavgift:

Vid start efter den 1/10 debiteras halv avgift

Vårterminens kursavgift:

Vid start efter den 1/3 debiteras halv avgift

Detsamma gäller när du hyr instrument

Är du ny på Musikskolan får du prova 3 gånger utan kostnad.