Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Logoped

Logopeden i Osby kommun är en del av förskolans- och grundskolans Centrala barn- och elevhälsa. Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Uppdraget kan innefatta:

  • Råd, konsultation och handledning till pedagoger och annan personal när det gäller språk, tal och kommunikation. Vid behov erbjuds även råd och stöd till föräldrar.
  • Observationer i barngrupper/klassrum i syfte att utveckla den språkliga miljön.
  • Bedömning av språklig förmåga (ej läs- och skrivförmåga). De språkliga bedömningarna agerar som underlag för språkliga insatser. CBEs Logoped ställer inte diagnos utan bedömningarna utförs i syfte att kartlägga barnets/elevens starka och svaga sidor. Bedömning görs i samråd med vårdnadshavare och rektor. Efter kartläggning ges återkoppling och handledning till skolan. Vårdnadshavare kan även genom skolan ta del av återkoppling och handledning.
  • Stöd vid införande av åtgärder efter landstingets utredningar kring språk, läsning och skrivning.
  • Handledning och material vid språklig träning till skolpersonal utifrån en elevs svårigheter.
  • Utbildning/kompetensutveckling till pedagoger och annan personal. Logopeden erbjuder riktade föreläsningar utifrån teman och behov. Det kan exempelvis handla om språkstimulans, läs- och skrivsvårigheter, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) med mera.

Vid stamning, röstproblem, oralmotoriska svårigheter och nasalt tal kan kommunlogopeden hänvisa till rätt sjukvårdande instans. Konsultation till skolpersonal kan förekomma.

Kommunlogopeden samarbetar med externa kontakter som exempelvis logopedmottagning habilitering och barnavårdscentral (BVC).

Kommunlogopeden har samma tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan hälso- och sjukvårdspersonal samt har skyldighet att föra journal enligt patientjournallagen.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns pedagog.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.