Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Logoped

Logopeden i Osby kommun är en del av förskolans- och grundskolans Centrala barn- och elevhälsa. Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Uppdraget kan innefatta:

  • Råd, konsultation och handledning till pedagoger och annan personal när det gäller språk, tal och kommunikation. Vid behov erbjuds även råd och stöd till föräldrar.
  • Observationer i barngrupper/klassrum i syfte att utveckla den språkliga miljön.
  • Bedömning eller utredning av språklig förmåga. Som regel ligger fokus på att ta fram barnets/elevens starka sidor och på vad som är utvecklingsbart i verksamheterna. Utredning görs i samråd med föräldrar och rektor.
  • Logopeden kan ge stöd vid införande av åtgärder efter landstingets utredningar kring språk, läsning och skrivning.
  • Enskild tal- eller språkträning vid grava svårigheter. Vid måttliga/lätta svårigheter handleder logopeden personal på förskola/skola för att träning ska kunna ske där. När det gäller förskolebarn kan logopeden vid behov remittera vidare till logopedmottagningen för utredning och individuell behandling.
  • Utbildning/kompetensutveckling till pedagoger och annan personal. Logopeden erbjuder riktade föreläsningar utifrån teman och behov. Det kan exempelvis handla om språkstimulans, läs- och skrivsvårigheter, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) med mera.

Vid stamning, röstproblem, oralmotoriska svårigheter och nasalt tal kan kommunlogopeden hänvisa till rätt sjukvårdande instans. Konsultation till skolpersonal kan förekomma.

Kommunlogopeden samarbetar med externa kontakter som exempelvis logopedmottagning habilitering och barnavårdscentral (BVC).

Dyslexiutredning utförs alltid av landstingets logopeder. För att kommunlogoped ska kunna remittera till logopedmottagningen måste skolan ha genomfört en medicinsk bedömning, en kartläggning av elevens skolsituation samt en pedagogisk bedömning på individnivå. När även skolpsykologens bedömning är gjord kan remiss skickas.

Kommunlogopeden har samma tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan hälso- och sjukvårdspersonal samt har skyldighet att föra journal enligt patientjournallagen.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns pedagog.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.