Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Osby kommun arbetar aktivt för att förebygga brott och stärka tryggheten i hela kommunen. Vi samverkar med polisen och andra lokala aktörer för att göra kommunen till en ännu tryggare plats att bo och vistas på.

Samverkansöverenskommelse

Vart fjärde år tecknar Osby kommun en överenskommelse med polisen kring ökad säkerhet och trygghet i vår kommun. Syftet är att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Överenskommelsen finns även till för att tydliggöra vilka forum för samverkan vi har där representanter från båda organisationer förväntas vara aktiva.

Nuvarande samverkansavtal gäller under tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026.

Medborgarlöfte

En gång om året skriver Osby kommun under ett medborgarlöfte tillsammans med polisen. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter med fokus på de lokala problem som kommunens invånare upplever är störst. Bland annat lovar polisen och kommunen att verka för fler trygga vuxna ute på kvällar och helger och att åtgärda miljöer som upplevs mörka och otrygga.

Medborgarlöften

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Medborgarlöfte Osby kommun 2024.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2024-05-07 16.27

Vårt lokala brottsförebyggande råd

Under år 2021 startades kommunens brottsförebyggande råd upp. Lokala Brå verkar för minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen.

Det Lokala brottsförebyggande rådet

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är ett systematiskt sätt att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Utifrån framtagen lägesbild arbetas förslag fram till handlingsplan för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta arbete följs upp och utvärderas löpande. Arbetsgruppen rapporterar till Lokala Brå. I EST skapar man regelbundna samlade lägesbilder över trygghetsläget i kommunen. Kommun, polis och även andra lokala aktörer samverkar genom att bidra med kunskap och fakta om faktiska händelser och den upplevda tryggheten. Samordning sker så att de olika aktörerna får del av den samlade lägesbilden för att efter sin förmåga kunna påverka situationen och utvecklingen.

Skola, Socialtjänst, Polis och Fritidsgårdar (SSPF)

SSPF är ett samverkansforum där vi gemensamt arbetar med förebyggande arbete riktat mot ungdomskriminalitet och ungdomar i riskzon för kriminalitet. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdomar och andra samverkansaktörer arbetar SSPF för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har eller riskerar att hamna snett. I korthet arbetar SSPF med:

  • Brotts- och drogförebyggande arbete
  • Samverkan i denna grupp sker kring individer, grupper och universella åtgärder.
  • Upprättar gemensamma åtgärdsplaner för verksamheterna runt ungdomen

Trygghetsvandringar

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad genomför trygghetsvandringar i Osby kommun i samverkan med det lokala föreningslivet. Trygghetsvandringarna är ett kvalitetssäkrat koncept utvecklat av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad som utgår från att fler trygga vuxna i samhället skapar en tryggare plats att befinna sig på.

Här hittar du datum för planerade vandringar

Vill din förening trygghetsvandra?

Kontakta Frida Borgström via mejl om din förening är intresserad eller har frågor om vad det innebär att trygghetsvandra: frida.borgstrom@lansforsakringar.se

Grannsamverkan

Kommunen har en samordnande roll i arbetet med grannsamverkan. Tillsammans med polisen sprider vi information och bjuder in kontaktpersoner till samverkansträffar.

Vill du starta upp ett grannsamverkansområde?

Om du har frågor och funderingar kan du vända dig till kommunpolisen Veronica Gustafsson veronica.gustafsson@polisen.se eller kommunens trygghetssamordnare asa.brorsson@osby.se.

Läs mer om grannsamverkan på samverkanmotbrott.se

Trygghetsmätning

Osby kommun har valt att delta i polisens årliga trygghetsmätning där slumpmässigt utvalda kommuninvånare får besvara en enkät. Mätningen ger oss en fingervisning om hur invånarna upplever tryggheten och är ett viktigt underlag i det brottsförebyggande arbetet.

Kamerabevakning

Osby kommun kamerabevakar i syfte att förebygga, upptäcka och utreda brott. Kamerabevakning sker vid Parkskolan, Hasslarödsskolan, Jenvägen och järnvägsstationen i Osby. Dina personuppgifter sparas och behandlas om du vistas på platsen.

Läs mer om kamerabevakning och hur vi hanterar personuppgifter

Kontakt

  • Åsa Brorsson
    Trygghetssamordnare
    0479 - 52 84 02
    asa.brorsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Är det pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112.

Ring 114 14 för ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Då kan du tipsa polisen!

Tipsa polisen »