Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lekplatser i Osby kommun

I Osby kommun finns många olika lekplatser i olika storlek. På lekplatsen är det barnens intresse som styr. Viljan att utmana och att uppnå högre prestationer främjar våra barns utveckling. Men även att hitta sin fysiska begränsning på ett tryggt sätt.

Lekplats

En av de större lekplatserna finns vid Prästängen i centrala Osby. I Lönsboda hittar du en uppskattad lekplats i Essoparken där både ung och gammal också kan testa på aktivitetsrundan Pulskul.

Säkerhet

Säkerheten på lekplatser, regleras i en rad av lagar såsom: Plan och bygglagen, Produktsäkerhetslagen och Europastandarden EN1176 -” Det övergripande syftet med standardiseringen av lekredskap är att minimera riskerna att barn ska förolyckas eller få bestående skador vid lek. Vikten av styrda driftförhållanden och planerat underhåll kan inte nog poängteras.

Standarden föreskriver barriärer och hinder för att de små barnen inte ska kunna nå farliga höjder samt mjuka fallskyddsunderlag om ändå olyckan skulle vara framme. Detta är lite motsägelsefullt då vi ska även vara tillgängliga för alla.

I Osby Kommun har vi påbörjat tillgänglighetsarbetet med att sätta upp viss anpassad lekutrustning på våra större lekplatser på Prästängen i Osby samt Essoparken i Lönsboda.

I Osby Kommun är det Driftavdelningen som har skötsel och underhåll på de offentliga lekplatserna.

Rött hus med vita knutar väg i förgrunden

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.