Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sammanträden, handlingar och protokoll

Här hittar du information om när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten sammanträder samt kallelser med handlingar och protokoll.

Sammanträden

Kommunfullmäktiges och delar av kommunstyrelsens sammanträden är offentliga för allmänheten. Övriga nämnders och utskottens sammanträden är inte offentliga. Kommunfullmäktige direktsänds och går att se i efterhand via plattformen Osby.kommun.tv.

Kallelser och handlingar

En kallelse innehåller en lista med de ärenden som ska behandlas under ett sammanträde. Den ska finnas tillgänglig fyra dagar före sammanträdet och du kan ta del av kallelsen och de delar av handlingarna som är offentliga, här på kommunens webbplats.

Protokoll

Protokollen får inte läggas ut förrän de är justerade. Enligt lag ska de vara justerade senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. Varje nämnd har ansvar för sina protokoll och deras publicering på hemsidan.

Sammanträdestider, kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten hittar du via respektive länk nedan.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnder

Hälsa- och omsorgsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och byggnämnden

Valnämnden

Utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens individutskott

Hälsa- och omsorgsnämndens individutskott