Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Verkstad

Exempelbild


I dagens industriproduktion blir kvalitetsstyrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter etc. Många svetsande företag har redan anpassat sin svetstekniska produktion till de kvalitetsstyrningsstandarder som utarbetats. Styrningen sker genom företagets kvalitetskrav, procedurer och personal.

I samband med tillämpning av EU-direktiv och tillhörande standarder samt tillverkning för export är svetsarprövning enligt EN 287/ISO 9606 aktuell. Svetsarprövningen ska utföras efter en skriven svetsprocedurspecifikation (WPS). Några av de myndigheter som föreskriver EN287/ISO 9606 är Arbetsmiljöverket, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.