Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Verkstad

Exempelbild


I dagens industriproduktion blir kvalitetsstyrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter etc. Många svetsande företag har redan anpassat sin svetstekniska produktion till de kvalitetsstyrningsstandarder som utarbetats. Styrningen sker genom företagets kvalitetskrav, procedurer och personal.

I samband med tillämpning av EU-direktiv och tillhörande standarder samt tillverkning för export är svetsarprövning enligt ISO 9606 aktuell. Svetsarprövningen ska utföras efter en skriven svetsprocedurspecifikation (WPS). Några av de myndigheter som föreskriver ISO 9606 är Arbetsmiljöverket, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.