Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Eget dricksvatten

Många fastighetsägare på landet utanför tätorter och samlad bebyggelse är inte anslutna till det kommunala vattenledningsnätet utan har egna dricksvattenbrunnar. Detta beror på att det inte går att ansluta fastigheten till kommunalt vatten – eller att vattnet i brunnen är så bra att man vill behålla brunnen!

Det går inte att säga något generellt om vattenkvaliteten i olika områden. Kvaliteten i många brunnar skiftar även under året. Det är därför en god idé att kontrollera vattnet regelbundet, även om man inte misstänker att det finns några problem. När du har egen brunn är det ditt ansvar att kontrollera vattenkvaliteten.

Har du egen dricksvattenbrunn?

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Ett av de vanligaste problemen är förhöjda halter av bakterier i brunnen. Oftast är bakterierna inte direkt ”farliga”, men de är ett tecken på att brunnen är otät och man bör inte acceptera förhöjda bakteriehalter. Höga bakteriehalter i brunnsvatten orsakas av en föroreningskälla i närheten. Det kan finnas flera typer av föroreningskällor till exempel läckage från gödselstack, ytligt markvatten som tränger in i brunnen.

Om du märker att vattnet är gult, ger gula avlagringar eller luktar unket så är det troligen järn. Om ett vatten har pH 7 kallas det för neutralt. Vid lägre pH-värde är vattnet surt. Det är inte farligt att dricka ett surt vatten, men det kan ge problem genom att metaller löses ut både från marken och från ledningarna. Surt vatten kan lösa ut järn, mangan, koppar, aluminium och tungmetaller som kadmium och bly. Dessa metaller kan sedan ge upphov till problem med dricksvattnet om de finns i höga halter.

Radon kan förekomma dricksvattnet, men finns främst i brunnar som är bergborrade och som ligger i områden med förhöjda uranhalter. Vanligen förekommer inte radon i grävda brunnar.

Analys av ditt dricksvatten

Spädbarnsprov

Det är speciellt viktigt att kontrollera sitt dricksvatten när det finns småbarn i hushållet. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i dricksvattnet än vuxna. Osby kommun erbjuder gratis dricksvattenanalys om följande kriterier uppfylls:

- Familjen ska vara permanent bosatt på fastigheten i Osby kommun.

- Barnet/barnen ska vara max 2 år.

- Fastigheten ska ha egen brunn.

- Eventuellt tidigare prov på fastigheten ska vara äldre än 3 år.

- Spädbarnsprov kan erbjudas tidigast 3 månader innan beräknad förlossning.

Analysen utgörs av en mikrobiologisk kontroll samt en kemisk kontroll där ammonium, nitrat, nitrit-nitrogen och fluorid kontrolleras.

Provtagningsflaskor och anvisningar om hur du ska ta proverna får du av Osby kommuns kontaktcenter på Västra Storgatan 35 i Osby.

Inlämning sker till kontaktcenter, tisdag före klockan 11:30, ojämn vecka.

När analysen sedan är utförd kan resultaten skickas till dig med e-post, obs! glöm inte att ange din e-postadress på följesedeln.

Har du frågor kring spädbarnsprov kan du kontakta Osby kommuns kontaktcenter.

Om ni behöver hjälp med att tolka analysrapporten kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Övriga prov

Gäller provtagningen inte ovan nämnda spädbarnsprov måste ni själva kontakta
ett ackrediterat laboratorium. Osby kommun har ett avtal med Eurofins. Om ni har beställt provmaterial från Eurofins kan ni lämna in era vattenprov i vårt kontaktcenter för vidare leverans till Eurofins.

Har ni frågor om ert dricksvatten från egen brunn är ni välkomna att kontakta oss på miljö- och byggförvaltningen.

Eurofins
Kundsupport, måndag till fredag 9:00-12:00
Telefon: 010-49 08 110

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.