Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Eldning

Många uppskattar att grilla, sitta runt en lägereld eller elda löv och kvistar efter en trädgårdsstädning. Men en eld kan övergå till en okontrollerbar brand och skapa stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp en eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Du eldar alltid på egen risk och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser.

Trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall får ske, om det inte uppstår besvär för människors hälsa. Det är dock inte tillåtet att elda inom detaljplanelagt område i Osby kommun under tiden 1 maj- 31 augusti. Som trädgårdsavfall räknas torra löv och kvistar eller liknande organiskt material som inte går att kompostera. Övrigt avfall är förbjudet att elda! Vid tveksamheter kontakta Miljö-och Byggenheten.

Vid större bränningar på offentlig plats eller vid en offentlig tillställning till exempel valborgsmässoeldar ska tillstånd sökas hos polismyndigheten. I övriga fall ska anmälan göras till räddningstjänsten för att undvika onödiga larm. Bränningar får ej ske vid stark blåst eller när det är mörkt ute. Visa omtanke till grannar när du eldar och säkerställ tillgång till vatten. Det du tänder ska du också kunna släcka!

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i MSB:s och SMHI:s informationssystem "Brandrisk skog och mark".

Brandriskprognoser och mer infromation:

Brandriskprognos från MSB

Brandriskprognos från SMHI

Eldningsförbud

Kom ihåg att kontrollera om räddningstjänsten eller Länsstyrelsen har utfärdat eldningsförbud. Information om eldningsförbud råder finns på Osby kommuns startsida.

Vid eldningsförbud är det:

  • Förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • Endast tillåtet att grilla vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-). Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid eldningsförbud rekommenderas att:

  • Inte röka i skog och mark.
  • Undvika arbete med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång i skog och mark.

Elda i naturen

När det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud, kan du elda. Välj eldplats med omsorg och lämna aldrig elden obevakad. Se till att det finns vatten att släcka med!

Exempelbild