Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kommunal hälso- och sjukvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för personer som:

  • bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse 2019PDF

Patientsäkerhetsberättelse 2018PDF

Patientsäkerhetsberättelse 2017PDF

Patientsäkerhetsberättelse 2016PDF

Patientsäkerhetsberättelse 2015PDF

Kompetensgrupp kognitiv vård

Länk till information om kompetensgrupp kognitiv vårdPDF

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.