Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

En vecka fri från våld

Vecka 47 varje år genomförs det nationella initiativet: En vecka fri från våld. Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka med syfte att uppmärksamma det viktiga förebyggande arbetet som pågår kring våld i nära relationer. På denna sida har vi samlat information om våld i nära relation och kontaktvägar för dig som behöver råd och stöd.

Osby kommun deltar i "En vecka fri från våld” för att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt öka kunskap och medvetenhet om våld. Den 25 november är det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor eller internationellt känt som Orange day. Orange day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera och uppmärksamma våld mot kvinnor genom att sprida och använda den orangea färgen, som genom sitt ljus och optimism representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Är du eller någon närstående utsatt för våld?

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. En stor del av våld i Sverige förekommer mellan närstående. Om du misstänker att någon i din omgivning utsätts för våld är det viktigaste att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner, därför ska du våga fråga flera gånger. Om du är orolig för någon annan eller du själv är utsatt finns det flera verksamheter du kan vända dig till för råd, stöd, hjälp och kunskap.

Kontakter

Kvinnofridslinjen är alltid öppen och ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50.

Välj att sluta är telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar. Ring 020-555 666.

Bris (Barnens Rätt i Samhället) finns om du som barn och ung behöver stöd eller hjälp. Mejla, chatta eller ring 116 111. Bris har öppet varje dag, dygnet runt.

Ungarelationer ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Chatta anonymt på deras hemsida ungarelationer.se.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. För att hitta information på andra språk finns Youmo som är en del av UMO.

Brottsofferjouren finns för dig som utsatts för våld i nära relation som hjälp och stöd, oavsett vem du är eller var du bor. Ring 116 006 eller chatta hemsidan.

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) är en samling för olika tjejjourer, de är specialister på att bemöta dig som är ung kvinna eller tjej.

Killar.se är en trygg plats för dig som är kille där du kan chatta anonymt om det du vill prata om, exempelvis något kul, jobbigt, trist, ångestladdat eller hemskt. Alla funderingar, känslor och tankar är okej. Du kan även ha gratis samtal med kurator på deras samtalsmottagning.

MÄN är en ideell förening som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizons jourer finns här för dig när du behöver stöd. Chatta, ring eller besök oss. Vi finns över hela Sverige.

Hedersfortryck.se är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Ring 010-223 50 00 eller mejla nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se.

Riksorganisationen GAPF arbetar för att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en ideell organisation som värnar om individens rätt att välja sitt eget liv.

Vad är våld i nära relation?

Våld i nära relationer innebär att en person som står nära dig utför våldsamma handlingar. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt våld eller försummelse.

Våld i nära relationer finns i både heterosexuella och samkönade parförhållanden. Våld kan också finnas i andra relationer till någon som står dig nära, till exempel inom familjen i relationen till ett syskon, föräldrar/barn eller andra släktrelationer.

Vad är våld?

Våld kan ta olika uttryck, det är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller avstå göra något som den vill. Våld skapar lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Det är inte ditt fel och det är alltid den som använder våld som bär hela ansvaret.

Vem utsätts för våld?

Vem som helst kan utsättas för våld i en nära relation oavsett ålder, kultur, kön, könsidentitet och sexuell läggning. Det är viktigt att komma ihåg att både kvinnor, män och barn/ungdomar kan vara våldsutsatta. Alla som blir utsatta för våld har rätt till stöd och skydd och ett liv fritt från våld.

Du som är utsatt för våld och hot i nära relation

Om du är rädd, hotad och/eller slagen av någon närstående finns det stöd och hjälp att få. Det finns flera olika insatser, från stödsamtal, säkerhetsplanering till skyddat boende. Be om hjälp! Det finns många olika ställen som du kan vända dig till.

Kontaktuppgifter till olika stödmottagningar hittar du på denna sida.

Du som använder våld och hot i nära relation

Det finns hjälp att få för dig som har svårt att hantera ilska och aggressioner och/eller utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld och/eller själv har varit utsatt för våld eller hot av någon närstående.

Aktuella filmer kring våld

Titta på olika informationsfilmer som är högst aktuella i samband med "En vecka fri från våld".

Vad är våld? - våld är inte bara slag - YouTube

Vad är våld i nära relation? - YouTube

TYSTNADEN, av deAKT -En kortfilm om våld i nära relationer - YouTube

En vecka fri från våld logga

Våra kontaktvägar

Osby Kommun
Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
0479-52 80 00
kommun@osby.se

Mottagningstelefon för orosanmälan
0479 - 52 85 98
arbeteochvalfard@osby.se

Mari Pohlman
Socialsekreterare
0479-52 81 87
mari.pohlman@osby.se

Social Jour

Socialtjänsten i Osby kommun har social jour i samarbete med Kristianstads kommun.
Är du i behov av akut socialt bistånd, råd eller stöd och ditt ärende inte kan vänta till ordinarie öppettider, kan du ringa till telefonummer 040-676 90 58.

Telefontider:

Måndag till torsdag: klockan 16.30 - 08.00

Fredag till måndag: klockan 16.00 - 08.00.

Sociala jouren är även aktiv på röda dagar samt storhelger dygnet runt.