Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stöd till äldre döva och dövblinda

Du som är äldre och döv eller dövblind kan få hjälp från teckenspråkiga äldrevägledare med information om stöd och service och om vilka rättigheter du har. Du kan också få stöd på plats i form av teckenspråkigt boende, fixartjänst och/eller hemtjänst.

Äldrevägledare

Äldrevägledarna är ett teckenspråkigt stöd som går att ta del av i flera kommuner i Skåne. De erbjuder hjälp och stöd till dig som är äldre och döv eller dövblind.

Stöd till äldre döva och dövblind

  • information om dövas och dövblindas rättigheter samt kommunens skyldigheter
  • information om olika typer av stöd och service samt rådgivning på teckenspråk
  • stöd i kontakt med myndigheter och organisationer
  • översättningar och förtydliganden kring vad som står i exempelvis brev, dokument, journaler
  • hjälp med ansökningar, exempelvis till ledsagarservice, hemtjänst och vårdboende
  • stöd till anhöriga

Om du behöver extra stöd vid ansökan om till exempel hemtjänst, boende eller fixartjänst kan du ta kontakt med äldrevägledarna först. Äldrevägledarna kan även vara ett stöd till dig som jobbar inom kommun och regionen i mötet med målgruppen.

Tjänster till kommuner och regioner

  • information om döva och dövblindas livsvillkor, kultur och rättigheter samt kommunens skyldigheter
  • utbildning och information till personal inom exempelvis hemtjänst, vårdboende och hemsjukvård
  • stöd vid vård- och genomförandeplaner, i samråd med bland annat biståndshandläggare
  • Äldrevägledarna kan även vara ett stöd till dig som jobbar inom kommun och regionen i mötet med målgruppen.
Exempelbild

Kontakta våra teckenspråkiga äldrevägledare

E-post: aldrevagledare.hvof@malmo.se

Annett Rosenlind
Bildtelefon: annett.rosenlind@ectalk.se
SMS: 0708-41 42 46
E-post: annett.rosenlind@malmo.se