Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lotteriverksamhet

Behöver din förening en extra inkomstkälla? Här finns all information ni behöver om lotterier.

Kommunerna ansvarar för registreringslotterier

Från den 1 januari 2019 ansvarar kommuner bara för så kallade registreringslotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Steg för steg

  • Föreningens styrelse tar beslut om lotteri i sin förening
  • Föreningens styrelse utser en lotteriföreståndare
  • Hämta ansökningsblankett för lotteritillstånd
  • Skicka in handlingarna

Ansökan om lotteritillstånd

Handlingar som ska lämnas tillsammans med föreningens ansökan är:

  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • Protokoll från styrelsemötet där föreningen bestämt att hålla lotterier samt vem som är lotteriföreståndare

Ansökan görs på en speciell blankett som lämnas eller skickas till Osby kommuns Kontaktcenter.

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för en kontrollant som är utsedd av kommunen.
Redovisning ska ske inom två månader efter avslutat lotteri.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild