Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om. Tillsammans med övrig lagstifning reglerar de livet i Osby kommun.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Syftet med denna föreskrift är att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats och att förhindra att människor utsätts för störningar av olika slag. Den tar upp områden som bland annat:

  • Lastning av varor
  • Flyttbar gatuförsäljning med mera
  • Schaktning och grävning
  • Hundar
  • Störande buller
  • Markiser, flaggor och skyltar
  • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
  • Placering av reklam
  • Förtäring av alkohol


Läs mer om allmänna lokala ordningsföreskrifter. Pdf, 194 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna bestämmelser för brukande av Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Denna föreskrift reglerar fastighetsägares användande av kommunens vatten och avlopp. Här kan man till exempel läsa om vad som gäller när man ansluter sin fastighet till vatten- och avloppsnätet. Här finns också reglerat vad man inte får hälla i avloppet.
Läs mer om allmänna bestämmelser VA Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Osby kommun

Denna föreskrift handlar om vad som gäller för torghandel inom kommunen; främst på Torget i Osby, Stortorget i Lönsboda och torget i Killeberg.
Läs mer om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Osby. Pdf, 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala föreskrifter för hälsa och miljö

Denna föreskrift behandlar så vitt skilda ämnen som till exempel djurhållning, tomgångskörning, spridning av gödsel, skydd av grundvattentäkter och eldning med mera.
Läs mer om Osby kommuns lokala föreskrifter för hälsa och miljö Pdf, 666 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala föreskrifter för gaturenhållning

Läs mer om Osby kommuns lokala föreskrifter för gaturenhållning Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster..

Renhållningsföreskrifter

Av föreskrifterna framgår vilket ansvar Osby kommun har för att hantera och transportera hushållsavfall samt vilket ansvar kommuninvånarna har för att lämna denna typ av avfall

 

 Föreskrifter för avfallshantering i Osby kommun Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempelbild