Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Daglig verksamhet

Här kan du läsa mer om våra olika dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Kuben

På Kuben vill vi ge möjlighet att skapa förutsättningar för personer att utvecklas, vara delaktiga och skapa en miljö där man kan känna trygghet och glädje. Vi tar hänsyn till den enskildes förutsättningar och individuella behov och intressen. Vi erbjuder aktiviteter och sinnesstimulering anpassade efter behov, förutsättningar och intressen. Vi har en fast struktur på arbetsdagen och varje deltagare har ett individuellt schema som tydliggör dagens aktiviteter. Aktiviteterna som vi erbjuder ger valmöjlighet och sker både i grupp och individuellt.

Kreativ media

Kreativ Media är en daglig verksamhet enligt LSS. Här arbetar personer med funktionsnedsättning med uppgifter som på olika vis tar sig uttryck på ett kreativ vis. Kreativ Media har fokus på dina förmågor. Vi gör en plan tillsammans med dig så att dina uppgifter passar din förmåga och dina önskemål. Det gör vi för att du ska uppnå en så god arbetsförmåga som möjligt.

Ambo återvinning

Ambo återvinning är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På Ambo arbetar personer med funktionsnedsättning. Där arbetar deltagarna med att återvinna vitvaror, i huvudsak tvättmaskiner. Metaller och maskindelar återvinns och icke utslitna delar återanvänds eller säljs som reservdelar till privatpersoner.

Parkgruppen

Parkgruppen består av personer med funktionsnedättning och som har ett gemensamt intresse av utevistelse, park och trädgårdssysslor. Det är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ekbackeskolans Café Stjärnan

Café Stjärnan på Ekbackeskolan är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På cafét arbetar personer med funktionsnedsättning. Deltagarna utför vanliga cafésysslor.

Tvätteriservice

Tvätteriservice är en daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Där arbetar personer med funktionsnedsättning med tvätthantering.

Individintegrerad daglig verksamhet

Individintegrerad daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär en individuell placering på privata företag, föreningar och kommunala verksamheter. På en individintegrerad arbetsplats arbetar personer med funktionsnedsättningar.

Exempelbild